Grupėje esamiems ir prisijungusiems naujiems nariams, galioja taisyklės, jų nesilaikymas užtraukia asmeninę atsakomybę, visų pirma nariui laikinai apribojamos galimybės laisvai reikštis grupėje, o vėliau, pažeidinėjimams tęsiantis, narystė grupėje blokuojama.

Grupėje taikomos taisyklės:

 1. Būkite malonūs ir pagarbūs
  Visi kartu kuriame draugišką aplinką. Bendraukite vieni su kitais pagarbiai. Konstruktyvios diskusijos yra natūralus dalykas, bet geranoriškumas čia būtinas.
 2. Jokių patyčių ir neapykantos
  Įsitikinkite, kad visi jaučiasi saugūs. Jokios patyčios nėra leidžiamos, o žeminantys komentarai dėl rasės, religijos, kultūros, lytinės orientacijos, lyties ar tapatybės nebus toleruojami.
 3. Šlamštas grupėje nepageidautinas
  Pasikartojantys įrašai, medicininiai preparatai, parfumerijos prekės bus ištrinami.
 4. Gerbkite žmonių privatumą
  Priklausant šiai grupei reikalingas abipusis pasitikėjimas. Autentiškos, išraiškios diskusijos daro grupes puikias, tačiau viešinimas kito asmens duomenų nėra toleruojamas.